Capitalisation

Vehivavy zandary, vehivavy mahavita azy